T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Çanakkale Gökçeada İlçe Halk Kütüphanesi

Tarihçe

Kültür Bakanlığı tarafınca kütüphane binası olarak yapılmış, 06.02.1979 tarihinde hizmete açılmıştır.
Kütüphanenin amacı; bulunduğu bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkıda
bulunmak, dil, din, yaş, ırk, cinsiyet ayrımı yapmadan toplumda ki her kesime bilgi hizmeti vermektir.

Başarısını 2015 yılında "SIRA DIŞI OKUYUCULAR" kategorisinde Gökçeada'dan okuyucu çıkararak taçlandırmıştır.