T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Çanakkale Gökçeada İlçe Halk Kütüphanesi

Misyonumuz ve Vizyonumuz

MİSYONUMUZ
Amacımız, bilgiye ulaşımın kolaylaştırılması ve yaygınlaştırılması doğrultusunda, koleksiyonumuzdan ve uzman kütüphanecilermizden doğru zamanda doğru ve gerekli kaynaklara çağdaş imkânlarla ulaşılmasını sağlamak; herkese, her yaşta ve her meslekte okuyucunun her konudaki düşünsel ve sanat ürünlerinden ücretsiz ve özgürce yararlanmasını sağlamak ayrıca vatandaşlarımızın ömür boyu gelişim sürecinde en iyi desteği sağlamak ve donanımlı birey haline getirmektir.

VİZYONUMUZ
Kütüphanemiz, sürekli gelişmeyi, kaliteyi, güncel teknolojik gelişmelere uygunluğu, ve paylaşımı esas alan bir anlayışla kullanıcılarımızın taleplerine hızlı ve doğru bir şekilde cevap verebilmeyi vizyon edinmiştir.